TECPA se ve spolupráci s VŠB TU Ostrava podílí na projektu „Vývoj komplexního senzorického systému pro efektivní řízení snímkování magnetické rezonance“.

TECPA se ve spolupráci s VŠB TU Ostrava podílí na projektu „Vývoj komplexního senzorického systému pro efektivní řízení snímkování magnetické rezonance“.

TECPA se ve spolupráci s VŠB TU Ostrava podílí na projektu „Vývoj komplexního senzorického systému pro efektivní řízení snímkování magnetické rezonance“. Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Název projektu: Vývoj komplexního senzorického systému pro efektivní řízení snímkování magnetické rezonance Reg. č. projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020242 Název příjemce: Tecpa s.r.o. Název partnera: Vysoká škola báňská Read More

TECPA se ve spolupráci s VŠB TU Ostrava podílí na projektu „Vývoj komplexního senzorického systému pro efektivní řízení snímkování magnetické rezonance“.

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název projektu: Vývoj komplexního senzorického systému pro efektivní řízení snímkování magnetické rezonance

Reg. č. projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020242

Název příjemce: Tecpa s.r.o.

Název partnera: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Termín realizace: 1. 7. 2020 – 31. 12. 2022

Způsobilé výdaje projektu: 28 594 909 Kč

Dotace: 20 016 436,30 Kč

Popis projektu: Projekt představuje kombinaci experimentálního vývoje a průmyslového výzkumu. Projekt se zaměřuje na výzkum a vývoj inovativních technik monitoringu srdeční a dechové aktivity pacientů při vyšetření v magnetické rezonanci. Záměrem projektu je výzkum a vývoj vícekanálového tlakového senzorického systému imunního vůči elektromagnetickému rušení, které vzniká při funkci magnetické rezonance.

Výsledky projektu: 2x prototyp, 1x software, 1x poloprovoz