TECPA pracuje na vědeckém projektu pro high-tech elektronovou mikroskopií

TECPA pracuje na vědeckém projektu pro high-tech elektronovou mikroskopií

Projekt představuje kombinaci experimentálního vývoje a průmyslového výzkumu zajišťovaného konsorciem tvořeným dvěma členy – Tecpa s.r.o. a Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název projektu: High-tech detekční systémy pro elektronovou mikroskopii.

Reg. č. projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004693

Jméno žadatele: Tecpa s.r.o.

Jméno partnera: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.

Termín realizace: 1. 1. 2017 – 28. 9. 2019

Způsobilé výdaje: 34 310 000 Kč

Dotace: 23 272 473 Kč

 

Popis projektu a plánované závěry a výsledky:

Vysoce citlivé high-tech scintilační a scintilačně-ionizační detektory signálních elektronů pro rastrovací a environmentální rastrovací elektronové mikroskopy budou pomocí matematicko-fyzikálního modelování a Monte Carlo simulací apod. zkoumány a při sdílení špičkových technologií a know-how testovány a vyvíjeny. Výsledky projektu, vyznačující se špičkovou technologickou úrovní a vysokou přidanou hodnotou, staví na zkušenostech a účinné akademicko-firemní spolupráci a jsou určeny pro celosvětový trh. Výsledkem realizace projektu bude vytvoření 7 prototypů.

 Více informací na webové stránce http://eem.isibrno.cz/?page_id=91

Odkaz na podaný užitný vzor zde.

 

Fotografie z realizace a publicity projektu:

 

Tento projekt je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.