TECPA pracuje na vědeckém projektu pro high-tech elektronovou mikroskopií

TECPA pracuje na vědeckém projektu pro high-tech elektronovou mikroskopií

Projekt představuje kombinaci experimentálního vývoje a průmyslového výzkumu zajišťovaného konsorciem tvořeným dvěma členy – Tecpa s.r.o. a Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název projektu: High-tech detekční systémy pro elektronovou mikroskopii.

Reg. č. projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004693

Jméno žadatele: Tecpa s.r.o.

Jméno partnera: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.

Termín realizace: 1. 1. 2017 – 28. 9. 2019

Způsobilé výdaje: 34 310 000 Kč

Dotace: 23 272 473 Kč

 

Popis projektu a plánované závěry a výsledky:

Vysoce citlivé high-tech scintilační a scintilačně-ionizační detektory signálních elektronů pro rastrovací a environmentální rastrovací elektronové mikroskopy budou pomocí matematicko-fyzikálního modelování a Monte Carlo simulací apod. zkoumány a při sdílení špičkových technologií a know-how testovány a vyvíjeny. Výsledky projektu, vyznačující se špičkovou technologickou úrovní a vysokou přidanou hodnotou, staví na zkušenostech a účinné akademicko-firemní spolupráci a jsou určeny pro celosvětový trh. Výsledkem realizace projektu bude vytvoření 7 prototypů.

 Více informací na webové stránce http://eem.isibrno.cz/?page_id=91

 

Fotografie z realizace a publicity projektu:

 

Tento projekt je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

The new laser welding station NOVA 6

The new laser welding station NOVA 6

We purchased new laser welding station.

July 3, 2015
We purchased new laser welding station from AMADA MIYACHI Europe.

 

 

 

 

 

 

 

 • Pulsed source with power 150 W and peak power 7kW
 • 2 – axis interpolation
 • Axis speed
  • X= 450 mm/s
  • Y= 450 mm/s
  • Z= 190 mm/s
 • External fume extraction – suction 100 m3/hod.
 • Cooling of laser source
 • Laser welding station (laser unit, movement system CNC including controller)
 • Operation of control system via integrated interface
 • Full covered working area with automatically opened door and safety glass window
 • Laser welding system fulfill European technical standard called Harmonized European standards (hENs) – i.e. CE declaration
 • Function of programmable power and pulse shape
 • Function of programmable continuous decreasing and increasing power
 • Function of automatic increasing power according to wear of laser light source
 • Light beam guided via optical fiber
 • Focus 0,3mm to 0,6mm with one optic
 • Welding head equipped by camera to control position of weld joint
 • Movement of X axis 430 mm
 • Movement of Y axis 330 mm
 • Movement of Z axis 280 mm
 • Preciseness of linear axes – deviation:
  • X= 0,006 mm
  • Y= 0,006 mm
  • Z= 0,02 mm
 • Preciseness of rotation axis movement – deviation 0,05°
 • Possibility to program laser either directly at laser system (so called on-line), or also outside of welding station (off-line)