TECPA se ve spolupráci s VŠB TU Ostrava podílí na projektu „Vývoj komplexního senzorického systému pro efektivní řízení snímkování magnetické rezonance“.

TECPA se ve spolupráci s VŠB TU Ostrava podílí na projektu „Vývoj komplexního senzorického systému pro efektivní řízení snímkování magnetické rezonance“.

TECPA se ve spolupráci s VŠB TU Ostrava podílí na projektu „Vývoj komplexního senzorického systému pro efektivní řízení snímkování magnetické rezonance“. Projekt představuje kombinaci experimentálního vývoje a průmyslového výzkumu zajišťovaného konsorciem tvořeným dvěma členy (Tecpa s.r.o. a Vysoká škola báňská – TU Ostrava). Projekt se zaměřuje na výzkum a vývoj inovativních technik monitoringu srdeční a Read More

TECPA se ve spolupráci s VŠB TU Ostrava podílí na projektu „Vývoj komplexního senzorického systému pro efektivní řízení snímkování magnetické rezonance“.

Projekt představuje kombinaci experimentálního vývoje a průmyslového výzkumu zajišťovaného konsorciem tvořeným dvěma členy (Tecpa s.r.o. a Vysoká škola báňská – TU Ostrava). Projekt se zaměřuje na výzkum a vývoj inovativních technik monitoringu srdeční a dechové aktivity pacientů při vyšetření v magnetické rezonanci.

Záměrem projektu je výzkum a vývoj vícekanálového tlakového senzorického systému imunního vůči elektromagnetickému rušení, které vzniká při funkci magnetické rezonance. Mezi další související očekávané výsledky patří i prototyp jednokanálového senzorického systému, ovládací software a komplexní poloprovoz.

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020242

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.