TECPA pracuje na vědeckém projektu pro high-tech elektronovou mikroskopií

TECPA pracuje na vědeckém projektu pro high-tech elektronovou mikroskopií

S potěšením oznamujeme, že se aktivně podílíme na high-tech vědeckém projektu…

Projekt představuje kombinaci experimentálního vývoje a průmyslového výzkumu zajišťovaného konsorciem tvořeným dvěma členy – Tecpa s.r.o. a Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.

Předmětem projektu je výzkum a vývoj vysoce citlivých scintilačních a scintilačně-ionizačních detektorů signálních elektronů pro rastrovací a environmentální rastrovací elektronové mikroskopy.

Cílem projektu je získání znalostního potenciálu pro vývoj a výzkum nových detektorů a zlepšení vybraných funkčních vlastností nabízených detektorů.

Tento projekt je podporován EU a českým Ministerstvem průmyslu a obchodu

REG. Č. CZ.01.1.02./0.0/15_019/0004693

Více informací na webové stránce http://eem.isibrno.cz/?page_id=91